Ứng dụng Taxi Tracking

Ứng dụng Taxi Tracking là ứng dụng điện thoại đầu tiên trên thị trường xây dựng trên nền tảng iOS và Android được đưa ra nhằm hỗ trợ quy trình quản lý và công tác theo dõi xe của bộ phận kiểm tra giám sát.

Ứng dụng Taxi Tracking là ứng dụng điện thoại đầu tiên trên thị trường xây dựng trên nền tảng iOS và Android được đưa ra nhằm hỗ trợ quy trình quản lý và công tác theo dõi xe của bộ phận kiểm tra giám sát.

Ứng dụng Taxi Tracking giúp người dùng:

  • Tìm kiếm tất cả các xe Taxi ở gần người dùng, bán kính vùng tìm kiếm tùy chọn

  • Tìm kiếm, định vị và theo dõi xe theo hô hiệu/số hiệu xe

  • Hiển thị trạng thái, vị trí, hướng di chuyển của các xe đang được theo dõi trên bản đồ

Đơn giản, gọn nhẹ được cài đặt ngay trên điện thoại di động, Taxi Tracking là một công cụ tiện ích hàng đầu, hỗ trợ bộ phận kiểm tra giám sát của các hãng taxi có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ đặc trưng như:

  • Theo dõi, cập nhật trạng thái của xe

  • Kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng xe đang hoạt động

  • Tìm kiếm xe, hỗ trợ khách tìm đồ thất lạc

Với Taxi Tracking, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chưa bao giờ đơn giản đến thế!