Cổng thanh toán SMS 8xxx
Hệ thống SMS cho phép tự chọn các đầu số 8xxx để kinh doanh.Thị trường quảng cáo trên điện thoại di động đang bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. Hệ thống SMS cho phép tự chọn các đầu số 8xxx để kinh doanh.Thị trường quảng cáo trên điện thoại di động đang bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. SMS BRANDED NAME - VOICE BROADCASTING Thị trường quảng cáo trên điện thoại di động