Dịch vụ Email marketing
Email marketing được coi là công cụ marketing hiệu quả nhất hiện nay với chi phí thấp, dễ thực hiện, hiệu quả trực tiếp, độ bao phủ lớn. Vậy tại sao bạn không sử dụng công cụ hữu ích này khi nó có những tính năng tuyệt với dưới đây: 1. Chi phí đặc biệt rẻ cho một chiến dịch marketing Quảng cáo truyền hình, quảng cáo báo chí, quảng cáo tờ rơi hay vô