Monday, 21 December 2015 09:25

Giải pháp IP Call Center

Written by
Giải pháp IP Call Center
Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho thuê trọn gói chăm sóc khách hàng, Lạc Hồng còn cung cấp Giải pháp IP Call Center. Giải pháp IP Call Center là giải pháp cho phép doanh nghiệp triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ truy vấn thông tin cho khách hàng qua hệ thống trả lời tự động (IVR) và/hoặc qua giao dịch viên.Giải pháp phù hợp với nhiều khách hàng như công ty chứng khoán, phòng chăm sóc