SMS Brand Name - dịch vụ nhắn tin quảng cáo
SMS Brand Name - dịch vụ nhắn tin quảng cáo có gắn thương hiệu là một công cụ tiếp thị và chăm sóc khách hàng thông qua tin nhắn mà qua đó thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho đầu số nhắn tin hoặc số điện thoại thông thường. Thị trường quảng cáo trên điện thoại di động đang bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. SMS Brand